Profesionalita, zkušenosti a spolupráce

O spolku SKS

Sdružení komunálních služeb

Sdružení komunálních služebVážení návštěvníci,

dovolte mi, abych Vás přivítal na našich stránkách jménem Rady sdružení komunálních služeb. Pokud jste již našimi členy, není nutno popisovat proč a za jakým účelem bylo sdružení založeno. Pokud byste měli zájem stát se našimi členy, rád vysvětlím, jaké jsou naše cíle a k čemu by toto profesní sdružení mělo sloužit.

HISTORIE
Samotné sdružení má velice dlouhou historii. Již v roce 1991 tehdejší Ministerstvo vnitra zaregistrovalo profesní sdružení pod názvem „Sdružení technických veřejně prospěšných služeb“. V té době mělo sdružení cca 140 členů. S podporou příslušného ministerstva vydávalo čtvrtletník, který sloužil k výměně názorů, prezentace novinek apod. Bohužel se nepodařilo zastavit postupný odliv členské základny. Jak přibývalo firem na trhu zabývajících se těmito službami, začaly se rozcházet zájmy jednotlivých členů. V roce 1995 došlo k přejmenování sdružení na „Českomoravské společenstvo místních veřejně prospěšných služeb“. V tomto roce skončila i finanční podpora ministerstva a odešlo větší množství členů do nově vznikajícího společenství, které se v současné době více orientuje k větší komercionalizaci. V roce 2004 došlo k návrhu na sloučení s tímto společenstvem. Tento návrh však naše členská základna nepřijala a uložila radě, aby se pokusila najít řešení, směřující k oživení činnosti, včetně získání nových členů. Na základě uvedených úkolů byly závěrem roku 2005 na valné hromadě schváleny nové Stanovy, které obsahují změnu názvu a změnu sídla. Dále byly zvoleny nové orgány sdružení, včetně předsedy rady a revizní komise.

ZAMĚŘENÍ
Rada se v tomto novém složení rozhodla pokračovat dále v orientaci na problematiku komunálních služeb jako celku, včetně neformální výměny zkušeností mezi jednotlivými členy a na prezentaci novinek, které přináší rozvoj technologií v této oblasti. Prioritním úkolem je sestavení programu pro členskou základnu, který by splňoval několik základních kritérií:

 • odborně vzdělávací programy se zaměřením obecné problematiky řízení v oblasti komunálních služeb
 • pokračování ve výměně zkušeností a informací z dané oblasti
 • zviditelnění a zvýšení informovanosti nejen členské základny, ale i veřejnosti, ať už formou tisku, diskuzí nebo internetem
 • zvýšení komunikace mezi členskou základnou, zprostředkovat burzu prodej a nákup pro členy prostřednictvím internetu
 • rozšíření možnosti tématických zájezdů se zaměřením na různou problematiku
 • poradenská činnost v uvedené oblasti, a to jak pro členy, tak i pro nečleny
 • Nejen prací je člověk živ, ale i zábava sbližuje a rozšiřuje vědomosti

CÍLE:
Všechny následující kroky by měly vést k naplnění cílů, které si rada vytyčila:

 1. zvětšit členskou základnu oživením regionálního systému
 2. zvýšit atraktivnost členství ve sdružení
 3. zlepšit image sdružení směrem k veřejnosti
 4. obecně pozvednout prestiž komunálních služeb a firem zabývajících se touto činností
 5. pokusit se najít normy pro výkon jednotlivých činností aplikovatelných v rámci celého území České republiky

Nejsou to malé cíle a určitě bez aktivního přístupu i jednotlivých členů nebude možno je naplnit. Obecně lze konstatovat, že rada sdružení chce do celého procesu aktivně zapojit všechny členy, neboť kde jinde je možno čerpat zkušenosti a vědomosti, než mezi těmi, kteří se denně s těmito problémy setkávají a jsou nuceni je řešit. Jejich řešení může pomoci všem.
Nadále chceme zachovávat určitou neformálnost při setkáních na jednotlivých akcích pořádanými sdružením. Tato neformálnost přináší do jednání pozitivní přístup a je určitým oživením.,které jak doufám i nadále bude přispívat k dobré atmosféře mezi jednotlivými členy, ale i mezi členy a radou.

Teď už milí návštěvníci víte o sdružení skoro vše. Snad jen to, co lze najít na našich stránkách. Kromě seznamu členů, Stanov a dalších dokumentů souvisejících s činností sdružení, lze najít přehled uskutečněných akcí, včetně fotodokumentace, informace o plánovaných akcích a další informace související s činností sdružení, burzu prodej a nákup, listárnu a stránku výměny zkušeností apod. Samozřejmě pokud nejste členy, ne všechny Vám jsou přístupné. Nicméně, pokud byste projevili zájem o informace, případně i chuť zúčastnit se některé naší akce, rádi Vás přivítáme. Příslušné kontakty najdete zde. Stačí už jen zvednout telefon a nebo odeslat e-mail. Budeme se těšit.
Jste-li členy sdružení můžete písemně nebo telefonicky vyjádřit svůj názor, myšlenku, případně dotaz, ať už na naše stránky, nebo na problematiku, která Vás trápí a nebo i jen proto, abyste prezentovali nějaký svůj nápad nebo návrh. Budeme jenom rádi. Těšíme se na spolupráci.

Za Radu sdružení její předseda Bohumil RATAJ

Partnerské organizace

zovp.sk
Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení

zovp.sk
Krajowe fórum dyrektorów zakladów oczyszczania miast

zovp.sk

Mediální partneři

zovp.sk

zovp.sk