Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

Dne 27. 11. 2018 proběhlo slavnostní předávání Národních cen České republiky za společenskou odpovědnost. Prestižní ocenění nejlepším firmám a organizacím byla předána ve Španělském sále Pražského hradu.

V kategorii „malá a střední organizace“ získává ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ i společnost Technické služby Tábor s.r.o.

Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

  1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ (platnost 2 roky)
  2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
  3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Národní ceny Rady kvality České republiky jsou pro firmy a organizace významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti a přispívají k lepší konkurenceschopnosti.

 

54. Konference SRVO

Orea wellness hotel Santon

Členská základna Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení se setkala na 54. konferenci  SRVO  ve dnech  1 .- 2.11. 2018 v Brně .  Zázemí pro účastníky setkání poskytl hotel OREA Resort Santon. Partnerskou organizací Sdružení komunálních služeb zastupoval na konferenci asistent předsedy Ing. Matucha.  Nové vedení  spolku připravilo pro členy velmi zajímavé přednášky a diskuzi nejen k tématu veřejného osvětlení , snížení  světelného znečištění, ale také k problematice vlivu světla, především tzv. modré složky světla na organizmy. Vlastní  prezentace vystavovatelů a následný společenský večer  již jen doplnily úspěšný  program konference.  Pro zájemce z řad SRVO byla ještě v pátek připravena návštěva centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací. 

                     Ing. Matucha Josef,  Asistent  předsedy  SKS

 

Seminář SRVO

Předávání ceny

Dne 1. listopadu 2018 se v Brně uskutečnil seminář SRVO, kde jsme paní Ing. Mgr. Pavlíně Slavíkové předali ocenění rady SKS za odvedenou práci při rozvoji komunálních služeb České republiky.

Ing. Matucha Josef Asistent předsedy SKS

 

 

Celoslovenský snem 2018, Terchová

ZOVP Terchová 2018Naše partnerská organizace Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky (ZOVP SR), uspořádala svůj jarní seminář v kraji Jánošíka v Terchové. Místem konání akce se stal hotel BOBOTY a přilehlé volné výstavní plochy. Generální partner kongresu firma Redox i ostatní vystavovatelé vytvořili souhrnný přehled komunální techniky, včetně ukázek svahových sekaček na přilehlých svazích. Na vlastním jednání členské základny ZOVP, kromě předvolebních témat a problematiky nedostatku pracovníků v TS, rezonovala otázka na Slovensku připravovaného a u nás už před roky schváleného, tzv. chodníkového zákona. Na jednání předsednictva ZOVP před kongresem, na které mne kolegové pozvali, jsem se podělil o svoje zkušenosti s realizací tohoto zákona u nás. Seminář tradičně uzavřel společenský večer pro účastníky setkání a oblíbená tombola.

Ing. Matucha Josef Asistent předsedy SKS