Dny zahradní a komunální techniky

Zveme naše členy na Dny zahradní a komunální techniky  jenž zaštiťujeme jako odborný partner. Tato celostátní výstava se koná 9. – 10. září v Havlíčkově Brodě – Letišti.


Zrušení 58. Kongresu

Vážení členové – kolegové SKS                   

Velmi si vážíme vašeho zájmu o účast na 58. Kongresu SKS který se měl uskutečnit ve dnech 27. – 29. května v kongresových prostorách hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně.

Bohužel jsme nuceni Vám oznámit, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádnými opatřeními přijatými vládou České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a s důrazem na ochranu zdraví účastníků. Rozhodla rada sdružení o zrušení této celostátní odborné akce. Náhradní termín této akce nebyl stanoven.

Nejbližší akci, bude Podzimní celostátní kongres SKS , který připravujeme  v termínu 14. – 16. října 2020 v hotelu Vista na Dolní Moravě  

Na tuto akci si Vám dovolíme včas zaslat pozvánku, informace a přihlášku, a bude pro nás ctí, přijmete-li toto pozvání a podzimní akce se zúčastníte.

Děkuji Vám za pochopení této mimořádné situace a našeho nelehkého rozhodnutí i za vaší přízeň našemu sdružení.

S přáním hezkého dne a hodně zdraví

Předseda SKS Bohumil Rataj


Setkání maďarského sdružení MAKE

Ve dnech 19.11.-21.11.2019 se konalo ve městě Visegrád v Maďarsku, setkání maďarského sdružení MAKE.

Tohoto setkání se zúčastnil za náš spolek předseda rady Bohumil Rataj. První den se za účasti presidenta maďarského spolku MAKE Tibora Szarvase, presidenta obchodní a průmyslové komory územního celku Pešť dr. Zoltána Vereczkey a předsedy slovenského spolku ZOVP pana Petera Kuby uskutečnilo jednání ohledně možnosti dalšího rozšíření vzájemné spolupráce.

Druhý den probíhali přednášky na různá témata a jednou z přednášek byl i náš příspěvek na téma Financování technických služeb v České republice.

Přednáškový den byl zakončen společenským večerem. 


Při vzpomínce výročí událostí r.1989 se konal ve dnech 6.- 8.11.201957 Kongres Sdružení komunálních služeb. Zázemí nám tentokrát poskytnul ve vnitřních i venkovních plochách lázeňský hotel AURORA Třeboň.

Našemu setkání poskytnula záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a starosta města Třeboň PaedDr. Jan Váňa. Návštěvou nás poctili a přítomné účastníky pozdravili senátoři Ing. Tomáš Jirsa, JUDr.Ladislav Faktor, starosta Českých Velenic Ing. Jaromír Slíva a také náš bývalý kolega a emeritní ředitel Správy města Sezimovo Ústí Jaroslav Kupsa, nyní krajský zastupitel.

Poděkování za podporu kongresu náleží našim sponzorům, kterými byli GS – firma Moram Hodonín a sponzoři – firma ITTEC s.r.o. Praha a AT- Bryss s.r.o. Velký Týnec.  Mimo ně představilo své produkty dalších 51 vystavovatelů.   

Vlastní program 57. Kongresu SKS začal tradičně středečním Workshopem tentokrát na téma: „Nový zákon o odpadech – příležitost nebo hrozba?“ s přednášejícím lektorem panem Richardem Blahutem. 

V rámci čtvrtečního jednacího dne, Valné hromady SKS, jsme dopoledne projednali a schválili nové stanovy SKS a v odpoledních hodinách dostali příležitost všichni vystavovatelé k prezentaci svých exponátů.

Příjemný dojem následného společenského večera, s hudebním programem Show Bandu Pavla Březiny, umocnila beseda se sportovním rybářem Jakubem Vágnerem a jeho přitažlivý přednes zážitků z cest. V rámci zpestření večerního programu nás také udivoval svým kreslířským uměním karikaturista p. Dlabal, který postupně ztvárnil podobizny většiny účastníků. 

 

Na páteční rozloučení jsme připravili pro členskou základnu SKS tematickou ukázku výlovu rybníka Dvořiště, kde byli mimo jiné pasováni do Cechu rybářského prezidenti SKS, ZOVP a SRVO. Více foto naleznete v galerii.

Ing. Matucha Josef                                                                                                   

Asistent předsedy SKS


56. Konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Setkání členů a přátel SRVO – naší partnerské organizace se konalo 24. – 26.10.2019 v Parkhotelu Plzeň s ústředním tématem ,, Role státu při obnově veřejného osvětlení,,. Za naše Sdružení se účastnil Jiří Vyvial a Ing. Matucha Josef. Na vystoupení zástupců města Plzně navázal program, který byl doslova nabitý souborem přednášek s tématikou podpory obnovy VO a úspor elektrické energie ústředními orgány ČR a kvality VO prezentovaného tuzemskými i zahraničními firmami. Neméně zajímavá byla i přednáška o koncepci SMO ČR pro SMART CITY , což je obor, ve kterém se začal angažovat svými produkty i jeden z našich členů, firma Moram Hodonín. Odborný program uzavřel zástupce prezidia Policie ČR se statistkou dopravní nehodovosti na níž má kvalita VO ve městech nepochybně vliv. Na vlastní pracovní část konference navázal tradičně společenský večer a nabídka páteční prohlídky plzeňského podzemí.


Ing. Matucha Josef
Asistent předsedy SKS


Setkání na kongresu  ZOVP

  Program podzimních setkání komunální branže  započali kolegové partnerské ZOVP na Slovensku. Kongres ZOVP se konal ve dnech 2.- 4.10.2019 v Patinciach u maďarských hranic a za SKS se jej zúčastnil Jiří Vyvial a Ing. Matucha Josef.   

                                                                                                                                                      S přispěním sponzorů firmy MORAM s.r.o a firmy VEACOM s.r.o. připravili organizátoři zajímavé setkání spojené, také mimo jiné, s přednáškou odborníka české firmy ARBOEKO s.r.o. k problematice výsadby a údržby stromů. Současně se oproti předchozímu období rozšiřuje portfolio firem, které na kongresu vystavovali, což je úspěch, který našim partnerům ze Slovenska upřímně přejeme.

Večerní společenskou část setkání  zpestřilo vystoupení cimbálovky z Hodonína a tradiční tombola.

Ing. Matucha Josef                                                                                                   

Asistent předsedy SKS


Konference Města budoucnosti 2019

Účastnili jsme se Konference Města budoucnosti 2019. Uvedená konference poskytla diskuzní platformu zástupců měst a obcí hovořících o svých problémech a společně s odborníky na danou tématiku nacházela řešení a odpovědi na současné potřeby pro vedení měst a obcí.

 

Zejména se jednalo o řešení mobility, infrastruktury, energetiky, veřejného prostoru a udržitelného rozvoje. Celodenní přednáškový a diskuzní program byl rozdělen do několika tématických bloků. V předsálí se prezentovala řešení problematiky jednotlivých oblastí.

Bohumil Rataj, předseda SKS

 


Odborný zájezd s firmou Unikont

  Ve dnech 25.- 28.9. 2019 jsme absolvovali zájezd do Německa se zaměřením na problematiku komunální techniky. Představitelé firmy Unikont připravili zajímavý program zaměřený především na seznámení s výrobními provozy firem, jež v ČR zastupují. První zastávkou na cestě bylo sídlo firmy AS-MOTOR v Buhlertann. Firma je zaměřena na výrobu komunální techniky pro mulčování extenzivně ošetřovaných travnatých ploch, především na svazích. Praktickou ukázku v terénu nám trochu narušovalo deštivé počasí, nicméně nás především zaujala mulčovací sekačka Sherpa s dálkovým ovládáním a rotační cepová verze YAK. Výrobky firmy se vyznačují nadstandartní trvanlivostí. Oblíbenost této techniky potvrdili i představitelé Technických služeb v Crailsheimu, které jsme navštívili den poté. Při těchto návštěvách máme vždy možnost porovnat činnost TS u nás a v zahraničí. Možnost tak trochu jiného porovnání se nám naskytla také při následné návštěvě rodinného pivovaru Engel.

Po odpoledním přesunu do hotelu v blízkosti Waltershausenu nám kolegové z Unikontu připravili večeři s programem historických kejklířů na zámku Tannenberg.

Waltershausen – sídlo firmy Hako nás přivítal v předposledním dni naší cesty s představiteli města, místních technických služeb, ale především zástupci jmenované firmy. Pozitivní dojmy z představení historie, výrobního portfolia Hako a prohlídky montážních provozů znásobila praktická ukázka řady vozidel Multicar a Citymaster. Především možnost osobního řízení vozidel na firemní terénní dráze je velký zážitek. Příjemnou tečkou plánovaného programu se stala následná prohlídka hradu Wartburg a večerní návštěva místního Oktoberfestu s hudebním programem. Cestu do Prahy jsme absolvovali příjemně unaveni, ale s množstvím nových zážitků.

Kolegům z Unikontu děkujeme za příkladné zorganizování a podporu celé akce. Více foto naleznete v galerii.

Ing.Matucha Josef                                                                 Asistent předsedy SKS


 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

SKS, ZOVP, KFDZOM, MAKE

Komunální Visegrad

     V atraktivním prostředí Vysokých Tater a hotelu ATRIUM ve Starém Smokovci se konal ve dnech 22.-24.5.2019 56.Kongres ZOVP, který se významně zapíše do historie vztahů našich partnerských organizací. 

V průběhu čtvrtečního dopoledního programu podepsali prezidenti jednotlivých sdružení, jmenovitě pak za slovenské ZOVP Mgr. Peter Kuba, polské KFZDOM Wojczech Janka, maďarské MAKE Tibor Szarvas a za naše SKS pak v zastoupení Ing. Martin Chudoba MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI. Dokument, který se rodil v průběhu předchozích let na společných jednáních došel ke svému naplnění. 

     Druhou významnou událostí byla volba vedení ZOVP a jejího prezidenta, kterým byl zvolen staronový Mgr. Peter Kuba. Přes nepřízeň počasí, které si snad slovenští kolegové přivezli z našeho kongresu na Valči byla odpolední přehlídka vystavovatelů jednou z největších v historii akcí konaných ZOVP. Večerní společenský program z hudbou a tradiční tombolou již jen doplnil programovou mozaiku úspěšného setkání pod Tatrami.

Ing. Matucha Josef                                                                                                 

Asistent předsedy SKS


5 5.  K O N F E R E N C E    S R V O

 

Ve dnech 25.-26.4. 2019 se konala v Humpolci Konference partnerského SRVO. Vedení organizace v novém složení vstoupilo úspěšně do druhého roku svého působení. Na setkání členské základny s prezentujícími firmami se prolínal zajímavý přednáškový program s diskusemi účastníků. Také další společenskou a oddechovou část akce hodnotili účastníci pozitivně.  Sdružení komunálních služeb na konferenci zastupoval ředitel TS Holice Dobrovolský Ondra a asistent předsedy SKS Ing. Matucha Josef.

 

Ing. Matucha Josef                                                                                                                Asistent předsedy SKS


Děkujeme za vaši účast na

56. Kongresu SKS

V tradičním květnovém termínu / 25. – 27.5./ se konal jarní kongres našeho Sdružení. Po více jak třech letech jsme opět zvolili pro místo konání oblíbenou destinaci – Hotel Zámek Valeč. Akce se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.     

    Poděkování za podporu kongresu patří Generálnímu sponzoru firmě I-Tec Czech Ostrava, hlavnímu sponzoru firmě Haiteco Ústí/Orl. a sponzoru firmě Contenur Senice/H.

 

V prvním dni jsme připravili pro členskou základnu Workshop na téma: Elektronické podání soutěžní nabídky, Přednášející Mgr. Petr Prášek měl připravenou zajímavou přednášku, v rámci níž se rozvinula bohatá diskuze.   

Čtvrteční jednací den otevřel předseda SKS Bohumil Rataj a naše setkání pozdravili hosté, radní Kraje Vysočina Ing. Bc. Martin Hyský, starostka Valče Bc. Romana Nováková, starostka Hrotovic Mgr. Hana Škodová a také prezident partnerské ZOVP Mgr. Peter Kuba a SRVO Ing. Jiří Skála. Hlavním dopoledním programem bylo jednání Valné hromady SKS na jejímž počátku proběhlo ocenění TS Tábor za Národní cenu České republiky SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST – ročník 2018 v Kategorii Malá s Střední organizace II. Stupně. V rámci ocenění jednotlivců převzal bývalý kolega Jirka Maršík ocenění: „Za dlouholetou práci v SKS,, a náš předseda Bohumil Rataj za  „ Dlouholetý rozvoj a aktivní vedení SKS “

Rozloučili jsme se také s končícími kolegy. Jiřím Malinou TS Poděbrady, Jiřím Maršíkem TS Náchod a Adrianou Borovičkovou Pečecké služby. Ještě jednou jim přejeme hodně štěstí v další životní etapě. V odpoledních hodinách se nám v prezentacích představilo 46 vystavovatelů. I přes jistou nepřízeň počasí vládla na stáncích tradičně výborná nálada.

Společenský večer s rautem tentokrát podpořila svým originálním vystoupením hudební skupina LAS VEGAS. Páteční dopolední plavba lodí po Dalešické přehradě udělala již jen tečku za dalším setkáním členů SKS s našimi vystavovateli. Více foto naleznete v galerii.

Ing. Matucha Josef

Asistent předsedy SKS


Č E S K O – S L O V E N S K Ý

K O N G R E S

Významné výročí 100 let od vzniku Československé republiky nás inspirovalo k uspořádání společného kongresu českého Sdružení komunálních služeb a slovenského Združenia organizacií verejných prác. Tentokrát se naším působištěm ve dnech 10.-12.10.2018 stal Clarion Congress Hotel  Ostrava.                      

Poděkování patří firmám VEACOM, s.r.o. , Plošiny Rybáček, s.r.o. , XERTEC, a.s. , KIS plus, a.s. , PYTLIK, a.s., Komunální technika, s.r.o., KOBIT, s r.o., TRASO, s.r.o., MEVA, a.s., SERVIS-  CENTRUM CZ, s.r.o., I-TEC Czech, s r.o., HANES, s.r.o., ZEBRA GROUP, s.r.o., Kärcher, s.r.o., BIGUMA BOHEMIA, s.r.o., CROY s.r.o., CHARVÁT CTS a.s., GORDIC, s. r.o., Unikont , s.r.o., TopKarMoto, s.r.o.,  Scania SK, s.r.o., ROTHLEHNER pracovní plošiny, s.r.o.,  Blachere-Illumination CZ, s.r.o., AVIA Motors, s.r.o., MALCOM CZ, s.r.o., UniCredit Leasing CZ, a.s., EKO-KOM, a.s., AWP, s.r.o., JRK CZ, s.r.o., Asseco Solutions, a.s., INISOFT, s.r.o., MORAM CZ, s.r.o, ADACOM SR, s.r.o. s jejichž přispěním se naše setkání mohlo uskutečnit. Na kongresu jsme přivítali téměř 350 účastníků z České i Slovenské republiky. Společný program členů SKS a ZOVP v podvečer prvního dne zahájil workshop, tentokrát na volné téma: ,,Jak to děláte u Vás ? Jak to děláme u nás ?,, Diskuze např. k likvidaci odpadů a zimní údržbě  chodníků technickými službami byla podnětná pro obě strany. Čtvrteční hlavní jednací den se dopoledne odvíjel ve slavnostním duchu našeho výročí ,zdravic představitele hostujícího města Ostravy, partnerských sdružení z Polska, Madarska a SRVO a také ocenění sponzorů akce. Odpolední program věnujeme vždy vystavovatelům, kterých se tentokrát prezentovalo celkem 63 na vnitřní i venkovní výstavní  ploše. Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, tak stánky vystavovatelů s komunální technikou byly středem pozornosti až do podvečerních hodin.                                                                    

Téměř ideálně jsme tím tedy navázali na společenský večer, který moderoval Štefan Skrúcaný. Zahájili jej prezidenti SKS a ZOVP a společně si s prezidenty polského a maďarského sdružení připili na další vzájemnou spolupráci. Večerní zábavu rozproudil ROCK and ROLL Band Marcela Widmena a poté pokračovala slovenská kapela CHASA  až do ranních hodin.                                                                     

Společné Setkání jsme v pátek uzavřeli projížďkou historickým autobusem Škoda RTO a prohlídkou památkové rezervace Dolní části Vítkovic.   

Ing. Matucha Josef                                                                                                   

Asistent předsedy SKS


54. Kongres Sdružení komunálních služeb

Uplynuly necelé 3 roky od posledního setkání na Lipně a my jsme se opět vrátili do Wellness hotelu Frymburk , tentokrát s volebním kongresem SKS ve dnech 23.-25.5.2018. O sponzorování akce se  zasloužili  f. Blashere Illumination s.r.o.  –  Generální partner, f. Gordic s.r.o. – Hlavní partner a HSplus Technika – Partner, za což jim děkujeme.                                  

Jak je již naším pravidlem, středeční odpoledne věnujeme workshopu s odborným tématem pro členy SKS z Technických služeb. Tentokrát byl zaměřen na GDPR , což je téma, které se vzhledem k jeho aktuálnosti  setkalo s velkým zájmem účastníků.                                                                      

Na čtvrtečním jednacím dni jsme po zahájení ocenili práci našich kolegů z TS Opava za 1 místo v celostátní soutěži za společenskou odpovědnost 2016 a 2017 Podnikatelský sektor –  firma do 250 zaměstnanců. Ocenění převzal Ing. Jan Hazucha a Ing. Martin Girášek. Dále za 2 místo v uvedené soutěži v r. 2016 a 2 místo s soutěži Parkoviště roku 2017 byly oceněny TS Tábor , které zastupoval p. Michal Polanecký. A do třetice dostaly ocenění SKS TS Liberec za vítězství v soutěži Nejlepší propagační video 2017. Ocenění převzal Ing. Petr Šimoník. V dalším dopoledním programu  zvolila členská základna SKS  vedení spolku na další funkční období, a to prakticky ve staronovém složení. Při odpolední prezentaci firem se potom představilo v hotelu i na venkovní výstavě 53 vystavovatelů. V tomto čase nám přálo i rozmarné šumavské počasí a vše proběhlo bez deštníků.                                                                                                                                                 Tradiční společenský večer byl zahájen charitativní dražbou symbolické pracovní vesty SKS, kterou vydražila firma Moram s.r.o. Jelikož se k ní přidalo s příspěvkem i vedení hotelu a také jednotliví dárci, obdarovali jsme nakonec Zuzanku Lavičkovou ,postiženou dětskou mozkovou obrnou, finančním obnosem cca 31.tis. Kč na rehabilitační péči. V pokračujícím večerním programu se představila hudební skupiny The Basketls se skladbami z 60.- 80 let, kterými bavila účastníky kongresu do brzkých ranních hodin.                                                                                                   

Naše šumavské setkání zakončila páteční okružní plavba lodí po Lipenské přehradě .  

 

Ing. Matucha Josef                                                                                                                Asistent předsedy SKS


Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

Dne 27. 11. 2018 proběhlo slavnostní předávání Národních cen České republiky za společenskou odpovědnost. Prestižní ocenění nejlepším firmám a organizacím byla předána ve Španělském sále Pražského hradu.

V kategorii „malá a střední organizace“ získává ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ i společnost Technické služby Tábor s.r.o.

Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ (platnost 2 roky)
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Národní ceny Rady kvality České republiky jsou pro firmy a organizace významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti a přispívají k lepší konkurenceschopnosti.

 


54. Konference SRVO

Orea Resort Santon,Brno

Orea Resort Santon,Brno

Členská základna Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení se setkala na 54. konferenci  SRVO  ve dnech  1 .- 2.11. 2018 v Brně .  Zázemí pro účastníky setkání poskytl hotel OREA Resort Santon. Partnerskou organizací Sdružení komunálních služeb zastupoval na konferenci asistent předsedy Ing. Matucha.  Nové vedení  spolku připravilo pro členy velmi zajímavé přednášky a diskuzi nejen k tématu veřejného osvětlení , snížení  světelného znečištění, ale také k problematice vlivu světla, především tzv. modré složky světla na organizmy. Vlastní  prezentace vystavovatelů a následný společenský večer  již jen doplnily úspěšný  program konference.  Pro zájemce z řad SRVO byla ještě v pátek připravena návštěva centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací. 

                     Ing. Matucha Josef,  Asistent  předsedy  SKS


Seminář SRVO

Dne 1. listopadu 2018 se v Brně uskutečnil seminář SRVO, kde jsme paní Ing. Mgr. Pavlíně Slavíkové předali ocenění rady SKS za odvedenou práci při rozvoji komunálních služeb České republiky.

Ing. Matucha Josef Asistent předsedy SKS


Celoslovenský snem 2018, Terchová

ZOVP Terchová 2018Naše partnerská organizace Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky (ZOVP SR), uspořádala svůj jarní seminář v kraji Jánošíka v Terchové. Místem konání akce se stal hotel BOBOTY a přilehlé volné výstavní plochy. Generální partner kongresu firma Redox i ostatní vystavovatelé vytvořili souhrnný přehled komunální techniky, včetně ukázek svahových sekaček na přilehlých svazích. Na vlastním jednání členské základny ZOVP, kromě předvolebních témat a problematiky nedostatku pracovníků v TS, rezonovala otázka na Slovensku připravovaného a u nás už před roky schváleného, tzv. chodníkového zákona. Na jednání předsednictva ZOVP před kongresem, na které mne kolegové pozvali, jsem se podělil o svoje zkušenosti s realizací tohoto zákona u nás. Seminář tradičně uzavřel společenský večer pro účastníky setkání a oblíbená tombola.

Ing. Matucha Josef Asistent předsedy SKS


Ocenění pro členy SKS za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Podnikáme odpovědně

Podnikáme odpovědně

Na Pražském hradě se 28. listopadu  již potřetí rozdávalo ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Vyhlášení 3. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ proběhlo v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu.

Tato velkolepá událost představuje vyvrcholení poslední části roku, která pod listopadovými akcemi v rámci „Listopadu – Měsíce kvality“ skrývá desítky odborných setkání, seminářů, konferencí a především také vyhlášením soutěží a projektů, které Rada kvality ČR každoročně zastřešuje.

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ jako součást Národní politiky kvality, představuje významný nástroj, jehož prostřednictvím Rada kvality ČR podporuje úsilí a motivuje malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky k odpovědnému a udržitelnému způsobu podnikání.

V kategorii Malý a střední podnik si vítězství zasloužily Technické služby Opava s.r.o., správce majetku a komunálních služeb Statutárního města Opavy,

„Jsme společností, jež vykonává komunální služby, tedy “sloužíme veřejnosti”. Proto významné ocenění, které jsme získali, není pouze náš cíl, ale cesta. Cesta k dosažení cíle, kterým je rychle, kvalitně, efektivně a společensky odpovědně realizovat práce a služby nejen pro našeho zřizovatele, kterým je Statutární město Opava, ale zejména pak pro občany ve městě bydlící, či město navštěvující.  Získaného ocenění si velmi vážíme, je pro nás zavazujícím impulsem do další práce a naznačuje nám, že jsme na správné cestě. Jsme moc rádi, že můžeme ukázat a inspirovat, že i komunální služby se dají dělat společensky odpovědně a trvale udržitelně.“, sdělil na adresu vítězství Martin Girášek, provozně-technický náměstek Technických služeb Opava.

Výsledky letošního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“:

Kategorie Malý a střední podnik

 1. místo:  Technické služby Opava s.r.o.
 2. místo:  Technické služby Tábor s.r.o.
 3. místo:  Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Vítězové třetího ročníku obdrží jako poděkování a závazek k pokračování ve svých dosavadních aktivitách čestné členství v partnerských organizacích Asociace společenské odpovědnosti a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Rada kvality ČR se zavázala, že bude i nadále svými programy podporovat takové prostředí, ve kterém mají své nezastupitelné místo nejen kvalita, ale také principy společenské odpovědnosti a udržitelnosti.


53. Kongres SKS – Hotel Jezerka

Po tříleté pauze přivítal 14. – 16. 11. 2017 účastníky 53. Kongresu SKS opět hotel Jezerka na Seči.

Tentokrát se naše setkání prolínalo se slavnostním připomenutím 20. výročí založení Služeb města Pardubic a.s. a Odpady a.s. Obě tyto firmy se staly také partnery naší akce,  za což jim patří poděkování.

Dnes již tradiční Workshop prvního dne kongresu na téma ,, IN HOUSE ,, se setkal s velkým zájmem členů Sdružení . Debaty k vzneseným otázkám se přenesly i do následných večerních setkání zainteresovaných účastníků.

Program hlavního dne 53. Kongresu se po zahájení soustředil na ocenění členských TS, které se umístily v různých celorepublikových soutěžích. Jednalo se o Služby města Pardubic, a.s.: „ Leader v prosazování moderních technologií v oblasti komunálních služeb České republiky“, TS Tábor: „ Parkoviště roku 2016 v rámci ČR“, TS Opava: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou popelnici 2016.“ a „ Cena hejtmana MorSlezKraje za společenskou odpovědnost 2016 Podnikatelský sektor – firma do 250 zaměstnanců“, TS Lanškroun: 2 místo v celostátní soutěži: „O křišťálovou popelnici 2016.“ , EKO servis Zábřeh: Finalista celostátní soutěže -„O křišťálovou popelnici 2016 a Elektrooskar – Za třídění elektrospotřebičů“ , EkoKom,a.s.: Za vznik pojmu – „systém EkoKom“ .

Následovala odborná dopolední část kongresu na téma ,, Úřad práce- smlouvy VPP ,, , kde se přednášející Ing. Klimpl, ředitel Úřadu práce Pardubice , podělil o zkušenosti ze své dlouholeté praxe. V průběhu celého dne také probíhala prezentace vystavovatelů na stáncích v interiéru hotelu a po obědě následovala již tradičně velmi zajímavá venkovní výstava komunální techniky. Nutno říci, že díky odpovědnému přístupu zástupců 46 vystavujících firem jsme plně využili limitní výstavní prostory hotelu k oboustranné spokojenosti .

Večerní společenský program nám s jistou dávkou překvapení připravili zástupci partnera kongresu, Služeb města Pardubic.

Beseda se zajímavými představiteli města Pardubice, hokejistou Martincem, plochodrážním jezdcem a ředitelem závodu ,, O zlatou přilbu ,, p. Erbanem a ředitelem divadla, hercem p. Dohnalem byla úplně novým zážitkem našich společenských večerů. Nicméně následné vystoupení hudební skupiny Ready Kirken a produkce DJ vystupňovala příjemný dojem z celého večera.

Následný, poslední den kongresu dopoledne, před odjezdem, se mohli zájemci z našich řad přesunout na dostihové závodiště Pardubice, kde byla připravena komentovaná prohlídka areálu a také ukázka výcviku koní MP Pardubice.

 

Ing. Matucha Josef, Asistent předsedy SKS

 

 

Pracovní seminář SRVO

Je již nepsanou zvyklostí, že v podzimním programu akcí registrujeme pracovní semináře našeho partnerského spolku Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení. Ten letošní se konal 26. 10. 2017 v hotelu Palcát v historickém městě Tábor.
Témata přednášek byla zaměřena na nové trendy ve správě a servisu VO a vlivu VO na bezpečnost v silniční dopravě. V současné době je již také velmi aktuální návaznost provozu VO v projektech řešení Smart City, které prezentovaly zastoupené firmy v odpoledním programu. Prakticky ze všech přednáškových příspěvků i výstavních prezentací je patrné, že oblast VO prochází v posledním období rychlým vývojem jak v kvalitě, tak i e efektivitě využití.

Ing. Matucha Josef Asistent předsedy SKS

 

 

Ministr v technických službách

Technické služby (TS) v Čechách, jen velmi ojediněle, mají možnost uvítat člena vlády ČR. O to větší poctou pro společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) vlastněnou 100% městem Mariánské Lázně, se stala v říjnu návštěva ministra dopravy pana Ťoka. Prohlédl si „křižovatku smrti“ mezi Velkou Hleďsebí a obcí Drmoul, kde by se mělo pokračovat s obchvatem kolem Mariánských Lázní.
Při této příležitosti pan ministr zavítal do samotného lázeňského města a s doprovodem byl uvítán nejen zástupci města, ale i v dalších významných firmách. Mariánské Lázně, jsou neoficiálně nazývané nejčistším městem u nás a pořádek i celoroční údržbu městských komunikací má na starosti společnost TDS. Pan ministr si takovou firmu přijel prohlédnout.

Jednatel a ředitel společnosti pan Daniel Javůrek přivítal v sídle společnosti pana ministra, který se velmi zajímal o problematiku v komunální sféře. Dan Javůrek také seznámil Dana Ťoka s různými aspekty komunální branže, včetně stavu veřejného osvětlení na komunikacích měst a obcí, s problematikou odpadů, nadnárodních firem a v neposlední řadě i s rekomunalizací* v těchto oblastech. Dále provedl ministra po areálu, seznámil jej s novým sběrným dvorem a halou i zásobami posypového materiálu na zimu. Samozřejmá byla prohlídka nové i starší techniky, technického vybavení, zázemí a automobilů. Ministr Ťok projevil velký zájem o speciální vozidla. Také vstřícně diskutoval se zaměstnanci a ochotně se fotil s pracovníky společnosti.

Na závěr jednatel předal panu ministrovi upomínkové předměty, dále například malou maketu speciálního čistícího vozu i knihu 25 let SKS (Sdružení komunálních služeb). Ředitel představil tento spolek, který je jedním z několika významných organizací v komunální oblasti a sdružuje v Čechách různé TS. Pan ministr poděkoval za informace, přijetí, přístup a zejména vývoj společnosti a výsledky prováděných činností. Také se pochvalně vyjádřil k osobě ředitele TDS před zástupci města. Po hodině strávené v TDS se přítomní rozloučili s ministrem, který svým zájmem působil velmi sympatickým dojmem na zaměstnance společnosti.

*Rekomunalizace:
ekonomická výhodnost pro samosprávy, při navrácení strategických činnosti do působnosti společností ve 100 % vlastnictví (nejsou odváděny zisky mimo a je zhodnocován vlastní majetek)

Sněm ZOVP SR

Ve slovenské Galantě se konal 12. 10. 2017 Sněm ZOVP SR. Přijali jsme pozvání našich partnerů ze Slovenska a přijeli na jejich pracovní zasedání v složení Ing. Matucha a Ondra Dobrovolský.

Program setkání měl ryze pracovní charakter s výměnou názorů a zkušeností, doplněný přednáškou s tematikou organizační struktury s.r.o. , ev. příspěvkové organizace. V diskuzi s přednášejícím právníkem se řešila i otázka vztahu a pravomocí představitelů měst vůči jednatelům, případně ředitelům technických služeb.
V odpoledním programu se tradičně představila řada vystavovatelů s ukázkami komunální techniky. Pro zpestření programu připravili pořadatelé následně projížďku lodí na blízké přehradě Královo.

52. Kongres SKS: Dolní Morava

Hotel VISTA,

nacházející se v kouzelném prostředí Jeseníků, hostil ve dnech 24. – 26. 5. 2017  účastníky  52. Kongresu Sdružení komunálních služeb.

Setkání představitelů Technických služeb se konalo pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a předsedy Sdružení místních samospráv  JUDr. Stanislava Polčáka. Kongres pozdravili a  poctili svou  návštěvou starosta hostující obce Dolní Morava Ing. arch.Novák, starostka blízkého města Králíky  Jana Ponocná   a starosta obce  Rapotín  Ing. Pavel Žerníček, jinak také člen Rady SMS ČR.  Partnerské  Sdružení SRVO zastupoval její předseda Ing. Jiří Skála a slovenské ZOVP předseda  Mgr. Peter Kuba.

Poděkování patří generálnímu partnerovi f. Blachere – Illumation.cz a partnerům firmám HAITECO s.r.o.ASSECO Solutions s.r.o.Kiss a.s. , Moram s.r.o. a Zebra Group s.r.o. , s jejichž přispěním se naše setkání konalo.                                                  

Program byl tentokrát rozdělen  na středeční odbornou část , tj. Work shop  o odpadech pro členy SKS, čtvrteční jednání členské schůze  a odpolední prezentaci 45 vystavovatelů  v interiéru hotelu i venkovních expozicích . V rámci programu členské schůze byla oceněna naše kolegyně Ing. Lea Tomková za dlouholetou práci v Radě SKS a ocenění  za 3. místo v soutěži o společenskou odpovědnost ,,Podnikáme odpovědně,,  , v kategorii malý a střední podnik převzal  za TS Tábor jednatel  Michal Polanecký.  S diskuzní tematikou i nově nastaveným  časovým  programem 52. Kongresu SKS se pozitivně ztotožnila naprostá většina účastníků.

Mediální podpory akce se standardně  ujmulo partnerské  vydavatelství  Profipress s časopisy o komunální tematice a nově jsme navázali spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice, který připravil živé vstupy do vysílání s představiteli SKS a partnery 52. Kongresu .

Po takto náročném programu jsme si jistě zasloužili  relax na  společenském  večeru  s  country hudbou ,,Karlováci,,  a také  páteční výšlap na SkyWalk  /Stezku v oblacích/.  Předchozí  nevlídné počasí se naštěstí umoudřilo , páteční obloha se  rozjasnila a z výšky 1116 m.n.m. se jevil  masiv Králického Sněžníku  a jeho okolí  jako na dlani. Tento zážitek jen umocnil celkový příjemný pocit z další úspěšné akce Sdružení komunálních služeb.

Ing. Matucha Josef, Asistent předsedy SKS

 

 

OCENĚNÍ SKS od KFDZOM

OCENĚNÍ SKS od KFDZOM:

Polské sdružení KFDZOM ocenilo Sdružení komunálních služeb za dlouholetou mezinárodní spolupráci při tvorbě současných Evropských standardů v oblasti nakládání s odpady.

Ve dnech 17. až 20. května 2017 se konal 50. jubilejní Kongres KFDZOM v Serocku (Mazowieckie) POLSKO.

V průběhu kongresu se konalo vědecké zasedání na téma „Včera, dnes a zítra polského nakládání s odpady“, které se zúčastní vědci z renomovaných univerzit v Polsku.

U příležitosti 25. výročí KFDZOM zahrnoval Gala večer předávání ocenění a čestná uznání za práci a přínos v nakládání s odpady.

 

 

51. Kongres SRVO ve SPORT V Hotelu Hrotovice

Ve dnech 28. – 29.4. 2017 uspořádalo naše partnerské Sdružení 51. Kongres SRVO ve SPORT V Hotelu Hrotovice.
Generální partnerství kongresu převzal Spolek veřejně prospěšných služeb zastoupený předsedou SVPS Ing. Jaroslavem Mynářem a členem představenstva Ing. Pavlem Gaizurou. Dopolední část setkání se nesla v duchu odborných témat k normám VO, měření osvětlenosti pozemních komunikací a získání dotací pro Strategické dokumenty.

Na odpoledne byl naplánován program zpráv SRVO, po kterém následovala vzrušená diskuze a následná volba předsedy, místopředsedy a dalších členů předsednictva. Protože se jednalo o důležité volební zasedání, účastnila se jej většina řádných členů.

Zvolený staronový předseda SRVO Ing. Jiří Skála pozval na závěr programu účastníky jednak na večerní neformální posezení s hudbou a také na podzimní 52. Kongres SRVO.

V pátek dopoledne připravili organizátoři volné pokračování odborných informací ve formě zajímavé exkurze ve vodní elektrárně Dalešice.
Za Sdružení komunálních služeb se setkání v Hrotovicích účastnil Ing. Bohuslav Rataj a Ing. Josef Matucha.

Ing. Matucha Josef
Asistent předsedy SKS  

 

 

Rada SKS se sešla v Roudnici nad Labem

Ve druhé polovině měsíce ledna 2017 se sešla RADA SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB. Hostitel byly Roudnické městské služby, příspěvková organizace s ředitelem Ing. Martinem Chudobou MBA.

 

 

51. Kongres Sdružení komunálních služeb ve Špindlerově Mlýně

Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn byl ve dnech 23.-25.11.2016 hostitelským místem 51. Kongresu Sdružení komunálních služeb..

Po předchozím výročním setkání SKS na Valeči jsme připravili v pracovní části Kongresu velmi aktuální téma a to ,, Zadávání veřejných zakázek In- House,,. Vstupní přednáška Ing. Blažka obohacená diskusními dotazy členů SKS jistě přispěla k orientaci účastníků v dané problematice. Ostatně v plénu se vyskytl názor, že bychom toto zajímavé téma měli na některém z příštích setkání opakovaně diskutovat .

Na odpolední prezentaci vystavovatelů komunální techniky v interieru i venkovní ploše hotelu se představilo cca 50 firem v čele s sponzorující firmou Moram s.r.o. a Asseco a.s. Praha. V dalším, již oddychovém večerním programu zahrála na dobrou náladu Varmužova cimbálovka a následně k tanci DJ Packan. Před pátečním rozjezdem do našich působišť pro nás připravilo vedení hotelu prohlídku sklepních pater budovy. Součástí stavby hotelu byl totiž protiatomový kryt pro bývalé vládní představitele, který je dnes upraven na muzeum s dobovým interiérem.

 Ing. Matucha Josef
Asistent předsedy SKS   

 

 

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. se v letošním roce zúčastnila druhého ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

Cena je vyhlášena Radou Kvality ČR s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit.

V kategorii pro malé a střední podniky je důraz kladen na regionální aspekty a dopady společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Samostatně se hodnotí oblasti (Regionální odpovědnost, Lidská práva a pracovní podmínky, Ekologie, Protikorupční opatření a Doplňkové informace), které pokrývají různé oblasti společenské odpovědnosti. Hodnocení je navrženo tak, aby i podnik, který CSR (Corporate Social Responsibility) ve své strategii prozatím neidentifikuje, pomohl zjistit svou pozici v rámci CSR a zhodnotit stávající aktivity. Hodnotí se, jaké činnosti podniky plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích.

V rámci celorepublikového hodnocení se společnost Technické služby Tábor s.r.o. umístila v kategorii malý a střední podnik na 3. místě.

Cena byla předána 23. 11. 2016 v Praze, v rámci Evropského týdne malých a středních podniků.
GRATULUJEME

 

 

Jubilejní Kongres SRVO

Naše partnerské Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení dosáhlo v letošním roce významného jubilea – 25 let od svého založení.
K tomuto výročí byl uspořádán  ve dnech 20. – 21. 10. 2016  Kongres SRVO v půvabném prostředí jižní Moravy , ve Vinařství u Kapličky. Dlužno  říci, že vlastnímu Kongresu předcházel dne 19. 10. 2016 seminář pro veřejnou správu  k problematice VO, který v hojné míře navštívili především  starostové měst a obcí.
Program jubilejního Kongresu byl zaměřen na problematiku bezpečnosti silničního provozu ve vazbě na kvalitu veřejného osvětlení a také na ocenění všech těch, kteří se v průběhu historie SRVO významně podíleli na jeho činnosti.
V odborné části setkání vystoupil předseda SRVO s představením dosažených cílů, zástupci firem věnujících se VO i hosté Kongresu, jako např.představitel policejního prezidia , sekce bezpečnosti silničního provozu.
Pozvaní hosté, zasloužilí pamětníci Sdružení se ve svých vystoupeních  vyjadřovali  k začátkům činnosti  a  jejich následné  ocenění dojímalo nejen je, ale i celé osazenstvo kongresového sálu.
Závěrem oficiálního programu Kongresu podepsali  představitelé  partnerských Sdružení, tj. SRVO, SKS a SVPS Memorandum o spolupráci. Skvěle připravený večerní společenský program se stal příjemnou tečkou za oslavou 25. výročí  založení Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení.

                   

Ing. Matucha Josef
Asistent předsedy SKS 

 

SKS: Odborný zájezd na Slovensko

Ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2016 se uskutečnila odborná exkurze na Slovensko.

Cestou jsme navštívili společnost Vepos Skalice, kde nás přivítal předseda partnerské organizace, Združenie organizácií veřejných prác ( ZOVP ), našeho spolku Mgr. Peter Kuba. Po prohlídce areálu a třídící linky jsme se přesunuli k mohyle význačné osobnosti v dějinách Slovenska, generála, PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

Druhý den jsme navštívili Technické služby Nové mesto nad Návahom. V této společnosti jsme si prohlédli stávající zázemí, výstavbu nového areálu a třídící linku s kompostárnou. Zůstali jsme překvapení z jejich starší, avšak stále udržované komunální techniky, a také nad mateřským přístupem představitelů města ke svým technickým službám. Jako zářný příklad: využití starých areálů v majetku města, kdy právě jeden z areálu rekonstruují přímo své technické služby a bude využit pro zkvalitnění poskytovaných služeb pro svého zřizovatele. Odpoledne jsme využili na návštěvu Liptovské Mary.

Poslední den jsme navštívili společnost KOBIT Slovakia zabývající se výrobou nástaveb, zejména na zimní údržbu. Ještě před obědem jsme si prohlédli Oravský hrad. Pozdní odpoledne někteří kolegové využili k výšlapu na Chopok, zbytek delegace diskutoval nad pracovními záležitosti v jednotlivých městech a porovnával je s podmínkami našich hostitelů .
Zájezd byl zakončen společným večerem.
V rámci odborného zájezdu se uskutečnilo také jednání Rady, kde hlavním tématem byla příprava Podzimního Kongresu.

Děkujeme všem účastníkům za dobrou reprezentaci našeho sdružení.

Bohumil Rataj, Předseda Rady

 

 

Ministr životního prostředí ČR navštívil Služby města Pardubic a.s.

Dne 23. srpna 2016  do areálu v Dražkovicích zavítal ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec

Zástupci společnosti Služby města Pardubic v čele s paní Ing. Leou Tomkovoudiskutovali s panem  ministrem o budoucnosti a trendech v odpadovém hospodářství i výrobě a využití kompostu.

Pozn. Kompostárna Dražkovice
Kompostárna Dražkovice –  Jedním ze správných a ekologicky šetrných způsobů likvidace hromadících se bioodpadů je kompostování. Služby města Pardubic a.s. od r. 2004 provozují vlastní zařízení na zpracování bioodpadů – kompostárnu…

 

 

Konference ODPADY A OBCE 2016

Ve dnech 15. – 16. 6. 2016 se v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové konal  již  17. ročník  konference ODPADY A OBCE 2016  na téma“ Hospodaření s komunálními odpady „.       

Akce je součástí cyklu  ODPADOVÉ  DNY 2016 , které v průběhu roku organizuje  akciová společnost  EKO-KOM . Program konference byl zaměřen k informacím o připravovaném zákonu o odpadech,  meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství a předcházení vzniku odpadů. Zajímavým způsobem pojaté  panelové diskuse,  se účastnili zástupci MŽP, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR,  SVPS a SKS. Právě náš zástupce Daniel Javůrek, člen Rady SKS, informoval účastníky o Memorandu a  připomínkách SKS k připravovanému zákonu o odpadech / viz.příloha /.
O zajímavé zkušenosti k problematice hospodaření s odpady se ve své přednášce podělil také  Mag. Christian Beck , jednatel f. ARGE z Dolního Rakouska.
Za  Sdružení komunálních služeb  se konference účastnil také  asistent předsedy  SKS  a   zástupci  TS Bílina, TS Chrudim,Pečských služeb, Eko servisu Zábřeh na Mor. a  ITec Czech Ostrava.

Ing. Matucha Josef,  asistent předsedy SKS

 

 

PLAKETA k 25. výročí založení SKS

PLAKETA K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Za osobní přínos a rozvoj komunálních služeb v České republice.

GRATULUJEME

 

 

Setkání Sdružení komunálních služeb, z.s.

Ve dnech 11. 5. – 13. 5. 2016 proběhlo setkání členské základny Sdružení komunálních služeb, z.s.

Toto setkání bylo výjimečné, neboť se jednalo o 50-tý kongres Sdružení komunálních služeb a spolek slavil 25-té výročí od založení.

Toto setkání bylo důležité i z hlediska spolku, neboť součástí třídenního programu byla Členská schůze, kde se nejen hodnotil rok předcházející, ale zejména schvalovali nové Stanovy spolku. V závěru členské schůze se diskutovalo zejména o připravovaném zákoně o odpadech. Z této diskuze vzešlo a členskou základnou bylo odsouhlaseno Memorandum a připomínky k tomuto připravovanému zákonu. Toto Memorandum a připomínky budou předány Poslanecké sněmovně, Ministerstvu životního prostředí, Svazu měst a obcí, aj.

Po skončení Členské schůze následovala slavnostnější část a to předávání ocenění bývalým ředitelům, členům Rady a partnerským organizacím. Poděkování také patřilo všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci.

Setkání se zúčastnilo 45 členských organizací z 50.

Bohumil Rataj, Předseda Rady

 

 

50. kongres SKS – výročí 25 let

 

SKS na celoslovenském sněmu ZOVP

Na pozvání našeho partnera , slovenského  Združenia  Organizacií  Verejných  Prác jsem se účastnil  zasedání celoslovenského sněmu , který se konal 4. 5. 2016 v  lázeňském prostředí  Hotelu Park Piešťany.
Prezident  ZOVP SR Mgr. Peter Kuba přednesl souhrnnou informaci o činnosti organizace a návrh programu akcí pro rok 2016, který byl následně schválen. Další část pracovního programu byla zaměřena na problematiku odpadového hospodářství, která je, tak jako u nás, velmi aktuálním tématem. Tomu ostatně odpovídala i obsáhlá a podnětná diskuze  účastníků. Odpolední program sněmu zasvěcený výstavě komunální  techniky obsadilo cca 20 vystavovatelských firem. Večerní společenské setkání obohatili kolegové ze Slovenska cimbálovou muzikou. Závěrečná tombola, ve které získal cenu téměř každý, se stala příjemnou tečkou večera  a také celého sněmu ZOVP SR.


Ing. Josef Matucha,  asistent předsedy SKS

 

 

SKS na 49. Technickém semináři SRVO

Ve dnech 28. – 29.4. 2016 se v OREA RESORTU DEVĚT SKAL  Milovy konal 49. TECHNICKÝ  SEMINÁŘ  SRVO  2016.
Odborným garantem a sponzorem celé akce byla společnost  EON. Program setkání kromě firemních prezentací a zprávy o činnosti SRVO se soustředil na legislativu související s VO, koncepci VO v praxi a cestu od veřejného osvětlení  ke Smart City.  Součástí  technického semináře byl také společenský večer, který tradičně dává prostor k neformálním rozhovorům účastníků setkání. Závěrečné zpestření programu se odehrálo na exkurzi výrobního závodu ANITA Moravia.
Zástupcem Sdružení komunálních služeb na tomto semináři byl Ing. Josef Matucha – asistent předsedy  SKS.

 

 

Redakční rada časopisu Komunální technika – Profi Press

Na základě dlouhodobé oboustranně prospěšné spolupráce se vedení odborného recenzovaného časopisu Komunální technika rozhodlo požádat SKS o účast v redakční radě uvedeného periodika. Byl osloven předseda SKS, který s nabídkou souhlasil, ale protože v daný termín se účastnit nemohl, byl jsem požádán o účast já jakožto místopředseda SKS. Z tohoto důvodu jsem se v úterý 8. 12. jednání uvedené redakční rady zúčastnil.

Ve 14 hod. se na radě sešli mimo Ing. Martina Sedláčka majitele Profi Press, šéfredaktora Ing. Romana Palečka a redaktora Ing. Jana Kroupy, externí spolupracovníci, kteří tvoří redakční radu. Jednalo se o Doc. Ing. Vlastimila Altmanna Ph.D., z České zemědělské univerzity, z ČAOH JUDr. Ing. Petra Měchuru, inženýry Petra Plívu CSc. a Jiřího Součka Ph.D. oba z VÚZT, z Mendelovy univerzity v Brně pan Profesor Pavel Zemánek ………. a za SKS já J.

Po úvodním slově a rekapitulaci roku 2015 od Ing Sedláčka dostal prostor každý radní. Vesměs se vyzdvihovali podařené akce a kvalita časopisu, hovořilo se o budoucích možnostech a přípravách na rok 2016. Hodně času se věnovalo nové knižní publikaci o kompostování, kterou připravují výše uvedení pracovníci VUZT ve spolupráci s PP. Hodně času se věnovalo připravovaným archivačním možnostem a vyhledávacím systémům pro orientaci v již starších ročnících tohoto i dalších časopisů z rodiny PP. Až do 17 hod bylo stále napilno. Poté byla společná večeře, při které se již diskutovalo nejen o práci.

Vedení PP si rozšířením rady o SKS a o nepřítomné moravské sdružení slibuje přiblížení se k praxi přímo se dotýkající komunální sféry. Při odchodu (odcházel jsem po 19 hod jako jeden z prvních) jsem dostal poděkování od Ing. Sedláčka pro SKS za dnešní účast a předešlou spolupráci s příslibem do příštího roku.

Martin Chudoba, místopředseda

 

 

48. TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO

Dne  19. – 20. 11. 2015 pořádalo  Předsednictvo  SRVO  a  firma BON JOUR  ILLUMINATION, s.r.o.

   4 8.   T E C H N I C K Ý     S E M I N Á Ř     S R V O

Odborné  setkání  se konalo v sídle firmy ,, Vánoční  dvůr  Dobrovíz ‘‘  v Dobrovízi.

Zvolená  témata  přednášejících byla  zaměřena  na  problematiku  kvality VO  a nových komunikačních  technologií. Předseda  SRVO  Ing. Jiří  Skála  také  informoval  o  aktivitách a hospodaření  SRVO.

V průběhu odpoledního programu došlo k setkání  představitelů  SRVO –  Ing.  Skála,  p. Müller, SVPS  –  Ing. Mynář, Ing.Gaizura   a   SKS –  Ing. Chudoba, p. Vyvial , Ing. Matucha.

Předmětem  společného  jednání  byly  možnosti  vzájemné  podpory  aktivit  SVRO,  které  mají za  cíl ,, Zvyšování  kvality osvětlení  průjezdných  úseků  silnic  v ČR  ‘‘. V rámci večerního programu uspořádali hostitelé pro přítomné  slavnostní  koncert.

Následné  páteční  dopoledne  bylo  pro  zpestření  věnováno  prohlídce  Letiště  Václava Havla, z  které  si účastníci  semináře odnesli  mnoho  nevšedních  zážitků.

 

 

Podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb

Wellness  hotel  Frymburk se stal místem, kde se ve dnech 11. – 13. 11. 2015 konal podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb spojený s výstavou komunální techniky.

Záštitu nad naším setkáním převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola . Svojí účastí nás poctil 2. náměstek hejtmana  Ing. Jaromír Slíva , senátor  Ing. Tomáš  Jirsa , starosta  hostujícího městyse Frymburk  p.  Oto Řezáč ,  předseda SRVO Ing. Jiří Skála a také starostové a zástupci okolních měst. Účastníky jednání a zástupce vystavovatelů přivítal předseda SKS Bohumil Rataj a představil přítomné hosty, kteří pozdravili účastníky Kongresu. Dopolední pracovní náplň odborného setkání byla zaměřena na připravovaný nový Zákon o odpadech. Souhrnné závěry z diskuse, do které aktivně přispěl  i  senátor  ing. Jirsa a starosta Frymburka   p. Oto  Řezáč jsou promítnuty v závěrečném usnesení  z Kongresu.
V odpolední části programu se na vnitřních i venkovních plochách hotelu představilo 41 vystavovatelů komunální techniky a dodavatelských firem. Vyvrcholením Kongresu se stal společenský večer pro účastníky setkání a hosty. Součástí večerního programu byla mimo jiné dražba pracovní vesty Sdružení komunálních služeb, rekvizity použité v úvodním uvítacím videosnímku při zahájení Kongresu.  Novým vlastníkem vesty se stal jednatel firmy Blachere – Illumination  CZ, s.r.o. p. Antonín Pešek. Vydraženou částku 11.000,- Kč předal v průběhu večera zástupce sdružení starostovi Frymburka jako dar místní mateřské školce. Podzimní Kongres pořádalo a organizačně zajistilo Sdružení KS za vydatné podpory generálního partnera, firmy Blachere Illumination CZ, s.r.o., za což velice děkujeme. S přispěním dalších sponzorů a také kvalitních služeb Wellness hotelu Frymburk  se podařilo dosáhnout vysoké  odborné i společenské úrovně našeho setkání  a navázat tak  na  úspěšný předchozí  Kongres  SKS  v Mariánských  Lázních.

 

 

Setkání s poslanci v budově PSP ČR

Dne 8. 10. 2015 se delegace SKS zastoupená předsedou Sdružení panem Ratajem, panem Mutinským a panem Javůrkem zúčastnily setkání s poslankyní Ing. Marií Pěnčíkovou a poslancem RSDr. Josefem Neklem, členy výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Po představení Sdružení a jeho působnosti, jsme seznámili poslance s celou škálou činností, s kterými se v současné době technické služby zabývají. Uvedli jsme, že z praxe vzešlých zkušeností, které si vyměňujeme na kongresech sdružení, plyne i základ fundovaných informací z komunální sféry, jako možný potenciál odborných stanovisek, pro podporu připomínek při přípravě zákonů v komunální oblasti.

Poté jsme plynule přešli na hlavní téma setkání, a to příprava nového zákona o odpadech a zejména hodně diskutovaného tématu, kterým má být v novém zákoně o odpadech vypuštění institutu „Mobilní zařízení“. Vypuštěním tohoto institutu, by většina technických služeb v případě, že nemá vlastní stacionární zařízení, nemohla podnikat v odpadech. Vysvětlili jsme tedy, proč nás tento bod velmi zajímá, uvedli příklady, dopady, možné argumentace předkladatele a případný návrh řešení. Všichni zúčastnění se shodli, že tento pojem je potřeba v zákoně zachovat.

Další ústní dohodou, která z jednání vyplynula, je možnost vyjádřit se k připravovanému zákonu o odpadech. Jakmile poslanci obdrží návrh, bude nám zaslán k prostudování a vypracování odborných připomínek. Poslanci děkovali za cenné informace, které potřebují jako oporu v připomínkovém řízení při projednávání nových zákonů.

Při setkání se také hovořilo o nedávném jednání u kulatého stolu Národního konventu EU v Lichtenštejnském paláci v Praze o Oběhovém hospodářství, kde je kladen důraz na využívání odpadu jako druhotné suroviny.

V závěru setkání jsme RSDr. Nekla a Ing. Pěnčíkovou pozvali na podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb, kde hlavním tématem budou odpady.

Bohumil RATAJ, předseda

 

 

Jednání u kulatého stolu Národního konventu o EU v Lichtenštejnském paláci v Praze

Dne 25. 9. 2015 se předseda Sdružení s panem Javůrkem zúčastnil jednání u kulatého stolu Národního konventu o EU v Lichtenštejnském paláci v Praze, kde tématem bylo jednání o Oběhovém hospodářství. Tohoto jednání se zúčastnili někteří poslanci, senátoři, zástupci ambasád a ministerstvech včetně europoslankyně paní Konečné.

Oběhové hospodářství představuje přístup, který významným způsobem ovlivní stávající odpadové hospodářství a využívání druhotných surovin. V oběhovém hospodářství představuje odpad především příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší profit firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku. Namísto těžby nerostných surovin a přibývání skládek, oběhové hospodářství podporuje prevenci vzniku odpadu, opětovně využívá výrobky, recykluje je a přeměňuje na energie.

Evropská unie si stanovila závazek omezit vznik odpadu, recyklovat odpad a vytvořit tak významný a spolehlivý zdroj surovin, získávat energii zpět pouze z nerecyklovatelných materiálů a zcela odstranit skládkování. Oběhové hospodářství tudíž významně zasáhne do odpadového hospodářství a jeho legislativy.

Bohumil RATAJ, předseda

 

 

Sdružení komunálních služeb bylo partnerem akce „Dny zahradní a komunální techniky“

Sdružení komunálních služeb se letos stalo partnerem akce Dny zahradní a komunální techniky. Tento ročník byl devátým a pátým konaným v Havlíčkově Brodě.

Skoro čtyřicet vystavujících firem, bohatý odborný i doprovodný program přitáhly letos počátkem září na plochu letiště v Havlíčkově Brodě zvýšený počet návštěvníků.

Program probíhal již od ranních hodin výstavního areálu. Návštěvníci, kterých opět přibylo, se mohli věnovat individuálnímu předvádění techniky v jednotlivých expozicích vystavujících firem, popřípadě si počkat na blok komentovaných praktických ukázek sečení se sběrem. Doprovodným programem byl po oba dny seminář na téma Bioodpad v obcích.

Bohumil RATAJ, předseda

 

 

Odborná exkurze ve výrobním závodě společnosti BOSCHUNG v Maďarsku

Ve dnech 16. – 19. 9. 2015 se na pozvání společnosti KONNEX TRADE CZ, s.r.o., uskutečnila odborná exkurze ve výrobním závodě společnosti BOSCHUNG v Maďarsku, v městečku Dévaványa. Ubytováni jsme byly v klidné lokalitě městečka Szarvas v hotelu Liget. Zde jsme také navštívili společnost BIOGÁS, která provozuje bioplynovou stanici zpracovávající kejdu, zelený odpad z města a kapalný odpad.

Během těchto pár dní, jsme se dozvěděli hodně zajímavostí z výrobního programu společnosti BOSCHUNG a mezi účastníky zájezdu se diskutovalo o u nás připravovaném zákoně o odpadech. V čase volna jsme navštívili místní tržiště a také relaxovali v bazénovém komplexu hotelu. Uskutečnilo se zde také jednání Rady sdružení, kde hlavním tématem byla příprava Podzimního Kongresu.

Děkujeme společnosti KONNEX TRADE CZ za přípravu zájezdu, p. Szabovi taktéž za pomoc s přípravou zájezdu a překlad a všem účastníkům za dochvilnost a slušné chování.

 

 

Zpráva z jednání Rady – Jičínský veletrh

JIČÍNSKÝ VELETRH 2015

Dne 25. 8. 2015 při příležitosti konání Jičínského veletrhu připravovaného společností KOBIT s.r.o., proběhlo jednání Rady Sdružení komunálních služeb.

Na programu jednání byla příprava odborné exkurze do výrobního závodu firmy Boschung a podzimního setkání na Frymburku.

Dalším projednávaným bodem bylo přijetí nových členů Sdružení, organizační zabezpečení odborných setkání a reakce na dopis z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Po jednání Rady jsme se ze zasedací místnosti společnosti KOBIT přesunuli na venkovní výstavní plochu a prohlédli si vystavené exponáty.

Děkujeme společnosti KOBIT s.r.o. za možnost uspořádat Radu Sdružení v rámci Jičínského veletrhu 2015, poskytnutí zázemí a vřelého přijetí a také zajímavou možnost si na tak „malém“ prostoru prohlédnout tolik exponátů a technických novinek z oblasti komunální techniky.

 

 

Po 3 krát v Kravařích, aneb 3 krát s 3-kou…

Ve středu – třetí den v týdnu, 3. června 2015 se v areálu Kravařského zámku již po 3tí konala REGIONÁLNÍ VÝSTAVA KOMUNÁLNÍ TECHNIKY a jako každoročně i letos akci zaštitovalo ruku v ruce Sdružení komunálních služeb společně s Ministerstvem pro místní rozvoj České Republiky.

„Kravařský Miniveletrh“ se tak pomalu stává pevnou součásti v plánování akcí roku, jenž se značí v diáři – pracovním programu, jak hostů – starostů a místostarostů tohoto regionu, letos přibyli i tajemníci městských a obecních úřadů, tak i vystavovatelů… Pořadatelství letošního ročníku se úspěšně zhostila paní starostka Kravař, Monika Žídková – Brzesková a jsme rádi, že úroveň akce posunula opět výš…. Počasí paní starostka objednala opravdu skvělé a určitě k tomu přispělo i požehnání a úvodní motlitba za zdařilý průběh výstavy a spolehlivost komunálních strojů od otce Víchy, což je v tomto regionu akt bez, kterého si žádnou významnou akci nedovedou představit. Také přibylo příjemné posezení pod stany s gastro zázemím jenž bylo v tomto slunečném dni využito maximálně.

Letošní ročník se konal pod záštitou již zmiňovaného Sdružení komunálních služeb, Ministerstva pro místní rozvoj, Městského úřadu Kravaře, Sdružení obcí Hlučínska, MAS Hlučínsko, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky.

Celkem 12 vystavovatelů předvedlo na svých expozicích vše, co může město či obec využít ke své správě komunikací, zeleně, veřejného osvětlení, údržbě zeleně a sportovišť, při svých stavebních činnostech či nakládáni s odpadem ….. Jednotlivé firmy přivezli do Kravař několik zajímavých novinek a při své prezentaci a následných debatách s hosty akce diskutovali o možném využití pro konkrétní obce s jejich specifickými potřebami… Hosté z řad starostů měli připraven doprovodný program ve formě prohlídky a hry na přilehlého Silesia Golf Resortu Kravaře, jenž je takřka součástí výstavní plochy a spolu s krásným Kravařským zámkem dokresluje výjimečnou atmosféru místa konání akce ….

Letošní ročník se tedy vydařil, organizátoři již pomalu plánují ten další a jsme zvědavi, čím nás v červnu 2016 Kravařští opět překvapí.

Jiří Vyvial, Člen rady Sdružení Komunálních Služeb  

 

 

Sportovní den ve Dvoře Králové

Dne 11. 6. 2015 byl naším členem SIMED s.r.o. při příležitosti oslavy 20. výročí založení a působení na českém trhu uvedené společnosti uspořádán Sportovní den.

Dopoledne začalo malou ukázkou výrobků společnosti SIMED a jejich partnerů. Po představení následoval oběd a vystoupení Ivana Mládka a jeho Banjo bandu. Toto vystoupení nás naladilo na úsměvnou nótu a po skončení jsme přejeli autobusem na autokrosovou trať ve Štikovské Rokli, kde jsme měli připraveno 6 čtyřkolek a vytyčenou trať ke zdolávání. Každý si zde také mohl vyzkoušet svezení v rallycrosovém voze s profesionálním závodníkem.

Po odjezdu všech jízd na čtyřkolkách jsme se přesunuli zpět do Dvora Králové, kde pokračoval náš program jednáním Rady sdružení a následoval společný večer s vyhodnocením nejrychlejšího závodníka a závodnice.

V závodnicích bylo toto umístnění:

1. místo          Kotnová Hana

2. místo          Türbachová Monika

3. místo          Roučková Olga

V mužské kategorii bylo pořadí následující:

1. místo          Jána Jiří

2. místo          Maršík Jiří

3. místo          Preisler Libor

Uvedená akce se nesla ve sportovním a klidném duchu a každý z nás si odnesl pěkné vzpomínky.

Bohumil RATAJ, předseda

 

 

Delegace SKS na 46. sjezdu KFDZOM

Další pracovní cesta družební delegace SKS směřovala nejseverněji, kde jsme zatím byli, a to na pobřeží Baltského moře, do přímořského letoviska POGORZELICA v Polsku.

V tomto krásném prostředí hotelu Sandra Spa se konal již 46. Sjezd KFDZOM(Krajowe Forum Dyrektorów Zakladów Oczyszcania Miast), což je naše polská partnerská organizace.

Tomuto sjezdu nadmíru přálo počasí a po celou dobu konání akce (pro členy SKS připomenu, že sjezd trvá od středy až do soboty) bylo krásné, slunečné počasí, které tak dokreslilo atmosféru příjemného prostředí borovicových lesů, písečných pláží a dun Baltského pobřeží.

 Na sjezd se sjelo přes 350 účastníků a více než 50 vystavovatelů.

Polskem je stále ovlivněno zásadní změnou v otázce nakládání s odpady – „revoluce v odpadech“ , jak ji sami poláci nazývají. Ke změně došlo v březnu 2013, kdy se pevně nastavily pravidla nakládání s odpady zákonem o odpadech a do té doby, velmi liberální trh, dostal pevnější pravidla.

Jak sami kolegové říkají, je to změna, která má svou dobrou i špatnou stránku. Dobrou v tom, že s odpady může nyní nakládat opravdu pouze odborná firma a ne každý, kterého to napadne (stav byl takový, že si stačilo pořídit ojetý kuka vůz, získat klienty a mohli jste vesele podnikat). Varšavu v té době sváželo přes 200 firem a OSVČ. Špatnou stránku v tom, že jsou nuceni soutěžit své vlastní města, které zadávali svoz svým technickým službám napřímo. To sebou nese dampingové ceny finančně silnějších nadnárodních firem, které si to, na rozdíl od místních Technických služeb, mohou dovolit. Na druhé straně je krátkozrakost komunálních politiků ve snaze o okamžité „ úspory“ v rozpočtech měst a obcí. Také Vám to něco připomíná?

Dva roky po přijetí tohoto zákona se projevují jeho nedokonalosti – nepropracovanost a také jeho špatná aplikace Województvami – krajů, krajských politických zástupců, úředníků. Naopak je Polsko dosti vpřed v přístupu ke spalovnám a jejich přípravě výstavby (připravuje se cca 6 – 8  Spaloven)

Zajímavá byla rovněž přednáška na téma: „Nula odpadů v EU po roce 2030 aneb jak přistupovat k odpadu co by surovině“. Je vidět, že toto jsou, a podle nás i dlouho budou, hlavní témata kolegů v Polsku.

No a co by to byl za sjezd, který by ve svém bohatém programu neměl i něco z manažerských dovedností? Tentokrát přednášel Dr. Kaczorowski, psycholog a hypnoterapeut na téma : „Co novodobá hypnoterapie a tvé podvědomí pane řediteli?“

Čtvrteční večer byl již tradiční Kominek – táborák.

Jde o opravdu zajímavě strávený večer. Kdy po celodenním kolotoči přednášek a prezentací je příjemné odložit společenský oděv a obléct si džínsy, bundu, pohodlné tenisky a posedět u ohně u příjemné hudby, ochutnat grilované speciality a neformálně si hovořit s kolegy. Rádi bychom tuto formu zavedli i na našich akcích a věříme, že se bude líbit.

Pátek večer se konal již každoroční Bowlingový turnaj „O Pohár předsedy“.

My jsme se už bohužel museli loučit v pátek dopoledne, ono to je na Balt přeci jen nějaká ta stovka kilometrů.

Těšíme se na další setkání, tentokrát nás kolegové zvou na podzim do Karpaczu, která se nachází na polské straně Krkonoš.

Za sdružení SKS Ing. Karel Mutinský a Jiří Vyvial

 

 

47. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení 2015

Ve dnech 21. 5. – 22. 5. 2015 proběhl v Táboře v Hotelu Palcát 47. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (dále jen SRVO) 2015, kterého jsem se zúčastnil jako host jménem Sdružení komunálních služeb.

V úvodu setkání jsem za naše sdružení přednesl zdravici, společně se senátorem Mgr. Pavlem Eybertem, místostarostkou města Tábor Mgr. Kateřinou Bláhovou, členem představenstva Spolek veřejně prospěšných služeb Ing. Pavlem Gaizurou a zástupcem organizačního garanta TST Tábor panem Josefem Koudelkou.

Po vystoupení sponzorů technického semináře SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. a ESAGONO, s.r.o. a firemních prezentacích následovaly jednotlivé přednášky, z nich především vyplynulo, že veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou, která je upravena legislativními a technickými předpisy.Bohužel nejednoznačnost některých právních norem a prováděcích předpisů a snižování provozních nákladů obcí a měst je příčinou neutěšeného stavu ve VO. Přednášející na technickém semináři se zabývali rekonstrukcemi VO, osvětlováním přechodů, porovnáním LED osvětlení, pasportizací VO, používání dat VO v integrovaném záchranném systému a legislativní situací.

V závěrečné argumentaci svého příspěvku Miroslav Tichý, člen předsednictva SRVO, poukázal na absenci předpokládaných provozních nákladů VO v rozpočtech pro provoz, obnovu i dlouhodobý rozvoj. Alarmující slova nejen pro účastníky semináře zazněla v příspěvku Ing. Jiřího Skály, předsedy SRVO, který dlouhodobě sleduje následky dopravních nehod ve světle světel a hledá dialog se všemi partnery. „ Města šetří a lidé umírají“, přestože vztah mezi kvalitou osvětlení a bezpečností dopravy a chodců je prokázán. Zkvalitnění osvětlení snižuje i společenskoekonomické ztráty, je tedy předpokladem kvality života a bezpečnosti občana. 47. Technický seminář v Táboře přesvědčil, SRVO není jen názorovou platformou, ale aktivně přispívá k rozvoji VO.

Jaroslav Kupsa, člen rady SKS

 

 

Snem ZOVP v Novém Smokovci

Snem ZOVP v Novém Smokovci

Naše partnerská organizace ZOVP (Združenie Organizácií Verejných Prác) uspořádala 14. května v Tatrách – Novém Smokovci svůj jarní SNEM ZOVP – Valnou hromadu

Za sdružení SKS tuto akci navštívil Jiří Vyvial – člen rady sdružení.

Na akci byli přítomni zástupci dalších partnerských organizací :

APWA a SVPS, čímž nabyla akce mezinárodní úrovně. Pojďme si připomenout naše kolegy a jejich sdružení trochu blíže ….

 • Historie ZOVP sahá až do roku 1990
 • ZOVP sdružuje cca 60 členů z řad poskytovatelů komunálních služeb a dodavatelských firem v oblasti komunální techniky – tedy je to shodný model , jako u našeho sdružení…
 • Slovenské sdružení organizuje pro svou členskou základnu cca 8 akcí ročně a svou činnost rozčleňuje do Sekcí – odborných skupin : Odpady
 1. Doprava
 2. Ekonomika
 3. Pracovní cesty
 4. Veřejné vztahy

Věříme, že vzájemné návštěvy a výměny zkušeností pomohou našim organizacím , lépe se vyrovnávat s nároky a požadavky v tak dynamicky měnícím se prostředí , jako je komunální sféra….Blahopřejeme všem zvoleným členům rady ZOVP , mnoho zdaru v jejich práci, pevné zdraví a sil při práci v tomto náročném prostředí….Součásti jarního Snemu byla i doprovodná výstava komunální techniky, jsme rádi že se na prezentují i naši členové a firmy jenž pravidelně zajíždějí a i na naše kongresy. Můžeme si tak rychleji předávat zkušenosti z obou zemí , způsobu nasazení – používání techniky při práci v městech a obcích na Slovensku a to v návaznosti na legislativu jednotlivých zemí EU.

Společenský večer zpestřilo vystoupení dětského folklórního souboru, jenž ve svém pásmu lidových písní a tanců doslova postavilo obecenstvo ze sedadel a mnozí hosté se aktivně přidávali k souboru seč jim síly stačily ….

Děkuji kolegům ze Slovenska za milé přijetí a zajímavé dva dny v krásném prostředí Tater.

Těšíme se na jich návštěvu u nás a srdečně zveme do Frymburku v listopadu letošního roku na naše již tradiční podzimní setkání…

Za sdružení SKS Jiří Vyvial – člen rady

 

 

Úspěšný jarní kongres v Mariánských Lázních

Kongres SKS konaný ve dnech 22. 4. – 24. 4. 2015 v Mariánských Lázních se stal nejlepším v dosavadní 24. leté historii.
Po vzájemné spolupráci se stal doposud největší akcí Sdružení komunálních služeb.

 

 

 

SKS se zúčastnilo slavnostního představení vydavatelského domu Profi Press

Žižkovská věž přivítala, 93 metrů nad zemí 12. 3. tohoto roku, partnery vydavatelství Profi Press, který má širokou škálu odborných titulů, které se zejména zaměřují na profesní tématiku. Nosným bodem setkání bylo zapojení titulů Moderní obec a Odpady do portfolia vydavatelství s cílem zkvalitnit informační servis poskytovaný jejich čtenářům. Mezi pozvanými partnery byl i pan Ing. Martin Chudoba místopředseda Sdružení komunálních služeb. Což nás samozřejmě potěšilo.

Setkání zahájil zakladatel a ředitel vydavatelství Profi Press pan Martin Sedláček. Na úvod představil a zároveň shrnul dosavadní fungování vydavatelského domu. Po úvodním slově majitele dostali prostor ke krátkému informování šéfredaktoři obou nových časopisů. Paní Jarmila Šťastná představila časopis Odpady a po ní následoval šéfredaktor Moderní obce pan Ivan Ryšavý.

Setkání se kromě členů redakčních rad časopisů Moderní obec a Odpady účastnili i předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Miloš Vystrčil, ředitel Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart a vedoucí Oddělení regionálních agend Ministerstva pro místní rozvoj Josef Vlk. Byli jsme rádi, že mezi hosty byla i kolegyně z našeho sdružení paní RNDr. Martina Vrbová, Ph.D, ředitelka oddělení využití EKO-KOM.a.s.

Neoficiální část setkání probíhala v duchu individuálních rozhovorů, při kterých Ing. Sedláček velmi kvitoval dlouhodobou spolupráci Sdružení komunálních služeb s časopisem Komunální technika. Šéfredaktorka časopisu Odpady paní Jarmila Šťastná potvrdila svůj velmi dobrý dojem, který na ni udělala její první účast na akci SKS v moravském městě Rožnov pod Radhoštěm. Paní šéfredaktorka také konstatovala, že na základě této zkušenosti určitě bude i nadále přítomna na našich setkáních, což podložila příslibem účasti v Mariánských Lázních.